Databeskyttelse

GDPR (General Data Protection Regulation) er trådt i kraft den 25. maj 2018. Den nye persondataforordning stiller en række nye krav til sikker databehandling, som blissMARKETING er bestræbet på at leve op til. Derfor er alle processer og procedurer for databehandling blevet gennemgået for at sikre, at EU’s persondataforordning overholdes.

blissMARKETING som dataansvarlig

Vi håndterer data i henhold til GDPR. I forbindelse med vores kunder og vores marketingaktiviteter indsamler vi den fornødne og relevante data. Vi vil til hver en tid kunne oplyse hvilke oplysninger der er registreret om dig, i henhold til reglerne i GDPR. Registrerede oplysninger kan i henhold til lovgivning slettes efter aftale.

 

Personoplysninger er alle typer informationer, der helt eller delvist kan bruges til at identificere en person. blissMARKETING indsamler og behandler personoplysninger i det omfang, som er relevant for at kunne udføre og fortage leverance af de tjenesteydelser, vi udbyder. Det drejer sig typisk om kontaktinformationer, fakturadata, korrespondancer, cvr-nummer, projektinformationer, dokumentationer, relevante adgangsinformationer, systemlogs, forretningsplaner, interne forretningsdata, aftaledokumenter og samtykker.

 

Vi håndterer disse personoplysninger ansvarligt! Samtlige oplysninger og persondata bliver ikke videregivet til tredjeparter eller eventuelle andre interessenter uden dit samtykke!

Alle oplysninger beskyttes af sikkerhedstiltag og -procedurer, der kontinuerligt revideres og opdateres. Vi gennemfører systematisk sletning af personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for det formål, som de har været indsamlet til, så snart den registrerede har anmodet om sletning.

blissMARKETING som databehandler

blissMARKETING benytter underleverandører til håndtering af opgaver på vores vegne.
Herunder bl.a.:

  • IT-tjenester & hosting
  • Markedføring, analyser og statistik
  • Programmeringsopgaver og -assistance

Vi indgår kun aftaler med underleverandører, som lever op til GDPR’s krav og som har en ansvarlig databehandling. I tilfælde af blissMARKETING får kendskab til databrud, eller misvedligeholdelse bliver datatilsynet herom orienteret.

I vores egenskab af videresalg igennem hosting-leverandører håndterer vi endvidere persondata som databehandler for en lang række af vores kunder. Denne håndtering er reguleret af denne databehandleraftale mellem blissMARKETING og dig som kunde.

Persondata på din hjemmeside

Du ejer selv hjemmesider, der bliver leveret af blissMARKETING. Som hjemmesideejer indsamler du mest sandsynlig en række oplysninger om dine kunder, brugere eller besøgende. Den aktuelle persondataforordning beder dig tage stilling til, hvordan du opbevarer disse oplysninger, hvordan du indsamler dem, og om du overhovedet bør opbevare og indsamle dem.

Hvis du indsamler data på din hjemmeside til at behandle andres data, fx. for dit firma eller webshop, så skal du ligeledes leve op til GDPR og du er selv ansvarlig for at sørge for at dine webbesøgende bliver oplyst og informeret om indsamling og opbevaring af data.
blissMARKETING anbefaler alle kunder at orientere på deres hjemmesider om GDPR og evt. benyttelse af COOKIES på hjemmesider. blissMARKETING tilbyder desuden assistance med at få disse informationer offentliggjort på kundens hjemmeside/r.

Har du din hjemmeside hosted igennem blissMARKETING opbevares oplysningerne, som du indsamler, ofte hos vores underleverandører (webhoteller), og disse er dermed databehandler for disse oplysninger. blissMARKETING indgår kun et samarbejde med leverandører som lever op til GDPRs krav. Så snart blissMARKETING får kendskab til databrud af disse leverandører, bliver du som kunde informeret og datatilsynet orienteret herom.

 

Medarbejdere/kontraktarbejdere & samarbejdspartnere

Vi håndterer persondata om vores samarbejdspartnere/medarbejdere for at kunne opfylde de krav, der følger med almindelige ansættelsesforhold. Det drejer sig om ansøgninger, cv’er, kontaktinformation, CPR-numre, portræt- og situationsbilleder, ansættelseskontrakter, bankinformationer, arbejdstids- og fraværsregistrering, APV, overvågningsdata, skatteoplysninger, korrespondance, samtykker mv.

Ved modtagelse af ansøgninger og medfølgende bilag, bliver det fremsendte materiale bearbejdet og behandlet med det formål at kunne besvare ansøgeren. Vores lovlige grundlag for behandling af din ansøgning er interesseafvejning. Ved uopfordrede ansøgninger gemmes ansøgning og bilag max. i to måneder, hvorefter det slettes. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig ved e-mail eller telefonisk.